همیاران پاکی آسمان
اعزام نیرو به رستورانها

نیرو های درخواستی

سالن کار

کارگر ساده

سریع زن

کباب زن

قلیون زن


با جای خواب و سه وعده غذا


 تلفن جهت تماس:09195762061

تلفن ثابت :55927140


[ پنجشنبه 6 تیر 1398 ] [ 10:49 ق.ظ ] [ حسام صولتی ] نظرات